FÓGRA MAIDIR LE REIFREANN A THÓGÁIL

Tá fógra á thabhairt leis seo go dtógfar reifrinn ar na tograí atá sna Billí seo.

An Bille um an Naoú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (An Teaghlach), 2023

An Bille um an Daicheadú Leasú ar an mBunreacht (Cúram), 2023

Féadfar na Billí a fheiceáil ag www.oireachtas.ie

Déanfar an vótaíocht ar 8 Márta 2024, idir 7.00 a.m. a chlog ar maidin agus 10.00 p.m. a chlog sa tráthnóna.

Arna eisiúint ag an Cheann Comhairimh Áitiúil.

Dáilcheantar : Mhaigh Eo